Rasfoire documente

Regulamentul 200/08-mar-2012 privind un obiectiv al Uniunii de reducere a Salmonella enteritidis şi Salmonella typhimurium la efectivele de pui de carne, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2012

Regulamentul 193/08-mar-2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 560/2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Cote d'Ivoire

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2012

Regulamentul 194/08-mar-2012 de stabilire a cuantumului ajutorului pentru stocarea privată a anumitor produse pescăreşti în sezonul de pescuit 2012

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2012

Regulamentul 197/08-mar-2012 de stabilire a preţurilor de referinţă pentru anumite produse pescăreşti pentru sezonul de pescuit 2012

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2012

Decizia 2012/142/UE/14-feb-2012 privind aderarea Uniunii Europene la Regulamentul nr. 29 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite referitor la dispoziţiile uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte protecţia pasagerilor aflaţi în cabina unui vehicul comercial

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2012

Decizia 2012/143/UE/14-feb-2012 cu privire la poziţia Uniunii Europene faţă de proiectul de regulament al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind siguranţa pietonilor şi proiectul de regulament al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind sursele de lumină cu diode electroluminiscente (LED)

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2012

Regulamentul 195/08-mar-2012 de stabilire a preţurilor de vânzare valabile în Uniune ale produselor pescăreşti enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului pentru sezonul de pescuit 2012

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2012

Regulamentul 196/08-mar-2012 de stabilire a cuantumului ajutorului pentru punerea în rezervă şi a ajutorului forfetar pentru anumite produse pescăreşti pentru sezonul de pescuit 2012

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2012

Regulamentul 198/08-mar-2012 de stabilire, pentru produsele pescăreşti enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, a preţurilor de retragere şi de vânzare valabile în Uniune pentru sezonul de pescuit 2012

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2012

Regulamentul 199/08-mar-2012 de stabilire a valorilor standard care trebuie utilizate la calcularea compensaţiei financiare şi a avansului aferent pentru anumite produse pescăreşti retrase de pe piaţă în cursul sezonului de pescuit 2012

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2012

Regulamentul 201/08-mar-2012 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanţele active din punct de vedere farmacologic şi clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce priveşte substanţa nitroxinil

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2012

Regulamentul 202/08-mar-2012 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanţele active din punct de vedere farmacologic şi clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce priveşte substanţa factor de stimulare a coloniilor de granulocite bovine, pegilat

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2012

Regulamentul 203/08-mar-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, în ceea ce priveşte normele pentru vin ecologic

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2012

Regulamentul 204/08-mar-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2012

Decizia 2012/144/PESC/08-mar-2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/656/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive impuse împotriva Cote d'Ivoire

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2012