Rasfoire documente

Regulamentul 160/23-feb-2012 de stabilire în avans, pentru 2012, a valorii ajutorului pentru depozitarea privată a untului

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2012

Regulamentul 161/23-feb-2012 privind măsurile de urgenţă pentru protejarea stocurilor de eglefin în apele situate la vest de Scoţia

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2012

Rectificare din 24-feb-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2012

Decizia 2012/113/UE/14-feb-2012 cu privire la încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Guvernul Republicii Indonezia privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2012

Decizia 2012/114/UE/14-feb-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Consiliului General al Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind cererea de derogare de la normele OMC cu privire la preferinţele comerciale autonome suplimentare acordate de Uniunea Europeană Pakistanului

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2012

Regulamentul 162/23-feb-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2012

Regulamentul 163/23-feb-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte preţurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2012

Decizia 2012/115/UE/10-feb-2012 de stabilire a normelor referitoare la planurile naţionale de tranziţie menţionate în Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2012

Decizia 2012/116/UE/22-feb-2012 privind comercializarea temporară a seminţelor din specia Triticum durum Desf. aparţinând soiului Marialva, care nu îndeplinesc cerinţele Directivei 66/402/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte conţinutul maxim de seminţe de grâu (Triticum aestivum L.)

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2012

Decizia 2012/117/UE/23-feb-2012 de stabilire a unei liste a punctelor de decizie determinante pentru evaluarea punerii în aplicare a programului Galileo în ceea ce priveşte centrele şi staţiile terestre care urmează a fi realizate în cadrul etapelor de dezvoltare şi desfăşurare a programului

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2012