Rasfoire documente

Decizia 2012/111/UE/10-feb-2012 de modificare a Deciziei 2007/453/CE în ceea ce priveşte statutul privind ESB al Danemarcei şi Panama

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2012

Regulamentul 155/21-feb-2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2012

Regulamentul 156/22-feb-2012 de modificare a anexelor I-IV la Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2012

Regulamentul 157/22-feb-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte şi produse lactate şi deschiderea unor contingente tarifare şi de derogare de la regulamentul respectiv

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2012

Regulamentul 158/22-feb-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2012

Regulamentul 159/22-feb-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2012

Directiva 2012/4/UE/22-feb-2012 de modificare a Directivei 2008/43/CE de instituire, în temeiul Directivei 93/15/CEE, a unui sistem de identificare şi trasabilitate a explozivilor de uz civil

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2012

Decizia 2012/109/UE/20-apr-2011 privind ajutorul de stat nr. C 19/09 (ex N 64/09) pe care Danemarca intenţionează să îl acorde pentru restructurarea TV2 Danmark A/S

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2012

Decizia 2012/110/UE/10-feb-2012 privind vaccinarea preventivă împotriva gripei aviare slab patogene a raţelor sălbatice din Portugalia şi privind anumite măsuri de restricţionare a circulaţiei acestor păsări şi a produselor derivate

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2012

Decizia 2012/112/UE/17-feb-2012 de modificare a anexei E la Directiva 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte modelele de certificate de sănătate pentru animalele care provin din exploataţii şi pentru animale, material seminal, ovule şi embrioni proveniţi de la organismele, institutele şi centrele autorizate

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2012

Rectificare din 23-feb-2012 la Decizia de punere în aplicare 2011/252/UE a Comisiei din 26 aprilie 2011 de autorizare a statelor membre privind prelungirea autorizaţiilor provizorii acordate pentru noile substanţe active acid ascorbic, ipconazol, spiromesifen, topramezon şi Pseudomonas sp. tulpina DSMZ 13134

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2012