Rasfoire documente

Regulamentul 7/05-ian-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 al Consiliului de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acţiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Regulamentul 8/06-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Regulamentul 9/06-ian-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Regulamentul 10/06-ian-2012 de stabilire a coeficientului de atribuire care trebuie aplicat în cazul cererilor de licenţe de import pentru ulei de măsline depuse în perioada cuprinsă între 2 şi 3 ianuarie 2012 în cadrul contingentului tarifar tunisian şi de suspendare a eliberării licenţelor de import pentru luna ianuarie 2012

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Directiva 2012/1/UE/06-ian-2012 de modificare a anexei I la Directiva 66/402/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cultura de Oryza sativa

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Decizia 2012/3/UE/13-dec-2011 privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Decizia 2012/4/UE/13-dec-2011 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive din Portugalia)

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Decizia 2012/5/UE/13-dec-2011 de modificare a Acordului interinstituţional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară în ceea ce priveşte cadrul financiar multianual, pentru a răspunde nevoilor de finanţare suplimentare ale proiectului ITER

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Decizia 2012/6/UE/13-dec-2011 privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Decizia 2012/7/UE/13-dec-2011 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Sudtirol - Construcţii de clădiri, introdusă de Italia)

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Modificari din 23-iun-2011 aduse Regulamentului nr. 105 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase în ceea ce priveşte caracteristicile de construcţie specifice (*)

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Decizia 2012/8/UE/14-dec-2011 de stabilire a poziţiei care urmează a fi adoptată de către Uniunea Europeană în cadrul Conferinţei ministeriale a Organizaţiei Mondiale a Comerţului în ceea ce priveşte o cerere de derogare în vederea acordării unui tratament preferenţial serviciilor şi prestatorilor de servicii din ţările cel mai puţin dezvoltate

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Modificari din 09-dec-2010 ale Regulamentului nr. 4 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea dispozitivelor de iluminare a plăcuţei de înmatriculare spate a vehiculelor prevăzute cu motor şi a remorcilor acestora (*)

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Modificari din 09-dec-2010 ale Regulamentului nr. 23 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea lămpilor de mers înapoi pentru autovehicule şi pentru remorcile acestora (*)

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Modificari din 09-dec-2010 ale Regulamentului nr. 38 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea lămpilor de ceaţă spate pentru autovehicule şi pentru remorcile acestora (*)

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Modificari din 09-dec-2010 ale Regulamentului nr. 77 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea lămpilor de staţionare pentru autovehicule (*)

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Modificari din 09-dec-2010 ale Regulamentului nr. 87 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea lămpilor pentru circulaţie diurnă pentru autovehicule (*)

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Modificari din 12-mar-2008 şi 2010 ale Regulamentului nr. 89 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Reglementări uniforme pentru omologarea: I. Vehiculelor cu privire la limitarea vitezei maxime sau la funcţia reglabilă de limitare a vitezei II. Vehiculelor cu privire la instalarea unui limitator de viteză (LV) sau a unui limitator reglabil de viteză (LRV) de tip omologat III. Limitatoarelor de viteză (LV) şi a limitatoarelor reglabile de viteză (LRV) (*)

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Modificari din 09-dec-2010 aduse Regulamentului nr. 91 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea lămpilor de poziţie laterale ale autovehiculelor şi remorcilor acestora (*)

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012