Rasfoire documente

Regulamentul 139/19-dec-2011 de stabilire a normelor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare şi a universităţilor la acţiunile indirecte în temeiul Programului-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice şi de diseminare a rezultatelor cercetării (2012-2013)

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2012

Decizia 2012/93/Euratom/19-dec-2011 privind Programul-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice pentru activităţi de cercetare şi formare în domeniul nuclear (2012-2013)

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2012

Decizia 2012/94/Euratom/19-dec-2011 privind programul specific pentru punerea în aplicare, prin acţiuni indirecte, a Programului-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice pentru activităţi de cercetare şi de formare în domeniul nuclear (2012-2013)

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2012

Decizia 2012/95/Euratom/19-dec-2011 privind programul specific pentru punerea în aplicare de către Centrul Comun de Cercetare, prin acţiuni directe, a Programului-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice pentru activităţi de cercetare şi de formare în domeniul nuclear (2012-2013)

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2012

Decizia 2012/96/UE/17-feb-2012 privind adaptarea şi prelungirea perioadei de aplicare a măsurilor adecvate prevăzute iniţial în Decizia 2002/148/CE de încheiere a consultărilor cu Zimbabwe în conformitate cu articolul 96 din Acordul de parteneriat ACP-CE

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2012

Regulamentul 140/17-feb-2012 privind autorizarea preparatului monensin sodiu ca aditiv furajer pentru puicuţe crescute pentru ouat (titularul autorizaţiei Huvepharma NV Belgia)

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2012

Regulamentul 141/17-feb-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2012

Regulamentul 142/17-feb-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2012

Regulamentul 143/17-feb-2012 privind eliberarea licenţelor de import în cazul cererilor depuse în primele 7 zile din luna februarie 2012 în cadrul contingentului tarifar pentru carne de vită şi mânzat de calitate superioară gestionat prin Regulamentul (CE) nr. 620/2009

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2012

Decizia 2012/97/PESC/17-feb-2012 de modificare a Deciziei 2011/101/PESC privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2012

Decizia 2012/98/PESC/17-feb-2012 de modificare a Deciziei 2010/232/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2012

Decizia 2012/99/UE/17-feb-2012 privind dispoziţiile detaliate de colectare a primelor pentru emisiile suplimentare de CO2 generate de vehiculele utilitare uşoare noi, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2012

Decizia 2012/100/UE/17-feb-2012 privind o metodă de colectare a primelor pentru emisiile suplimentare de CO2 generate de autoturismele noi în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2012