Rasfoire documente

Regulamentul 130/15-feb-2012 privind cerinţele pentru omologarea de tip a autovehiculelor cu privire la accesul în vehicule şi la manevrabilitatea acestora şi de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele de omologare de tip pentru siguranţa generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate care le sunt destinate

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2012

Decizia 367/11/COL/30-nov-2011 de modificare a listei prevăzute în capitolul I partea 1.2 punctul 39 din anexa I la Acordul privind Spaţiul Economic European, care enumera punctele de control la frontieră din Islanda şi Norvegia autorizate să efectueze controale sanitar-veterinare ale animalelor vii şi ale produselor de origine animală din ţări terţe şi de abrogare a Deciziei nr. 111/11/COL a Autorităţii AELS de Supraveghere

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2012

Regulamentul 129/13-feb-2012 de aprobare a unor modificări minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Queso Manchego (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2012

Regulamentul 131/15-feb-2012 privind autorizarea unui preparat din ulei de chimion, din ulei de lămâie şi din anumite ierburi aromate uscate şi mirodenii ca aditiv pentru hrana purceilor înţărcaţi (deţinător al autorizaţiei Delacon Biotechnik GmbH)

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2012

Regulamentul 132/15-feb-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2012

Regulamentul 133/15-feb-2012 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 februarie 2012

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2012

Decizia 2012/89/UE/14-feb-2012 de excludere de la finanţarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul secţiunii Garantare a Fondului european de orientare şi garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) şi în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2012

Recomandarea 2012/90/UE/14-feb-2012 privind orientările pentru prezentarea informaţiilor în vederea identificării loturilor de material forestier de reproducere, precum şi a informaţiilor care trebuie să fie indicate pe eticheta sau în documentul furnizorului

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2012