Rasfoire documente

Regulamentul 9/23-dec-2009 privind autorizarea endo-1,4-beta-xilanazei produse de Trichoderma reesei (ATTC PTA 5588) ca aditiv pentru hrana puilor de găină pentru îngrăşat, găinilor ouătoare, raţelor şi curcanilor pentru îngrăşat (titularul autorizaţiei Danisco (UK) Ltd., care îşi desfăşoară activitatea comercială sub denumirea Danisco Animal Nutrition şi este reprezentată de Genencor International B.V.)

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2010

Decizia 2010/4/UE, Euratom/22-dec-2009 de autorizare a Bulgariei să utilizeze statistici pentru anii anteriori penultimului an şi să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii TVA

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2010

Regulamentul 8/23-dec-2009 privind autorizarea serinproteazei produse de Bacillus licheniformis (DSM 19670) ca aditiv pentru hrana puilor de găină pentru îngrăşat (titularul autorizaţiei DSM Nutritional Products Ltd, reprezentat de DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o)

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2010

Decizia 2010/6/UE, Euratom/22-dec-2009 de autorizare a Spaniei să nu ţină seama de anumite categorii de operaţiuni pentru calculul bazei resurselor proprii TVA

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2010

Decizia 2010/7/UE, Euratom/22-dec-2009 de autorizare a Italiei să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii TVA

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2010

Decizia 2010/8/UE, Euratom/22-dec-2009 de respingere a soluţiei propuse de Austria în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului referitor la calculul unei compensări a bazei resurselor proprii TVA care rezultă din restricţionarea dreptului la deducerea TVA-ului în temeiul articolului 176 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2010

Decizia 2010/9/UE/06-ian-2010 privind cerinţele de siguranţă care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru ţarcurile de îmbăiat, suporturile pentru îmbăiat, căzile pentru îmbăiat şi suporturile acestora destinate sugarilor şi copiilor mici în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2010

Regulamentul 7/22-dec-2009 privind deschiderea şi modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole şi industriale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2505/96

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2010

Regulamentul 10/06-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2010

Regulamentul 11/06-ian-2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1290/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 ianuarie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2010

Decizia 2010/5/UE, Euratom/22-dec-2009 de autorizare a Irlandei să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii TVA

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2010

Rectificare din 07-ian-2010 la Directiva 2009/164/UE a Comisiei din 22 decembrie 2009 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexelor II şi III la Directiva 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2010