Rasfoire documente

Regulamentul 110/05-feb-2010 de modificare pentru a 120-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a anumitor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Quaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2010

Decizia 2010/72/UE/08-feb-2010 privind neincluderea anumitor substanţe în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2010

Regulamentul 107/08-feb-2010 privind autorizarea Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 ca aditiv pentru hrana puilor de găină pentru îngrăşat (titularul autorizaţiei Kemin Europa N.V.)

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2010

Decizia 2010/69/UE/08-feb-2010 de modificare a Deciziei 2008/456/CE de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 574/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Fondului pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general ''Solidaritate şi gestionarea fluxurilor migratorii'', în ceea ce priveşte sistemele de gestiune şi control ale statelor membre, normele de gestiune administrativă şi financiară şi eligibilitatea cheltuielilor privind proiectele cofinanţate de fond

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2010

Decizia 2010/70/UE/08-feb-2010 de modificare a Deciziei 2008/458/CE de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 575/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Fondului european de returnare pentru perioada 2008-2013, ca parte a programului general ''Solidaritate şi gestionarea fluxurilor migratorii'', în ceea ce priveşte sistemele de gestiune şi control ale statelor membre, normele de gestiune administrativă şi financiară şi eligibilitatea cheltuielilor pentru proiectele cofinanţate de fond

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2010

Decizia 2010/71/UE/08-feb-2010 privind neincluderea diazinonului în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2010

Regulamentul 108/08-feb-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2010

Regulamentul 109/05-feb-2010 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2010

Regulamentul 111/08-feb-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2010

Regulamentul 112/08-feb-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2010

Directiva 2010/4/UE/08-feb-2010 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2010

Directiva 2010/5/UE/08-feb-2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii acroleinei ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2010

Decizia 2010/68/UE/02-feb-2010 de închidere a conturilor agenţiei de plăţi din Malta privind cheltuielile din domeniul măsurilor de dezvoltare rurală finanţate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2010