Rasfoire documente

Regulamentul 104/05-feb-2010 privind autorizarea diformiatului de potasiu ca aditiv pentru hrana scroafelor (titularul autorizaţiei BASF SE) şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1200/2005

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2010

Decizia 2010/63/UE/04-feb-2010 de extindere a perioadei de aplicare a Deciziei 2006/210/CE

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2010

Decizia 2010/64/UE/05-feb-2010 privind gradul de adecvare a autorităţilor competente din anumite ţări terţe în conformitate cu Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2010

Decizia 2010/66/UE/05-feb-2010 de modificare a Deciziei 2009/719/CE de autorizare a unor state membre să îşi revizuiască programele anuale de monitorizare a ESB

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2010

Decizia 2010/67/UE/05-feb-2010 de instituire a Consiliului partenerilor GMES

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2010

Regulamentul 103/05-feb-2010 privind autorizarea chelatului de mangan al analogului hidroxilat al metioninei ca aditiv pentru hrana puilor de găină pentru îngrăşat

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2010

Regulamentul 105/05-feb-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiţi contaminanţi din produsele alimentare, în ceea ce priveşte ochratoxina A

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2010

Regulamentul 106/05-feb-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2010

Decizia 2010/62/UE/04-feb-2010 de închidere a conturilor unor agenţii de plăţi din Grecia, Malta, Portugalia şi Finlanda privind cheltuielile finanţate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exerciţiul financiar 2007

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2010

Decizia 2010/65/UE/05-feb-2010 de modificare a Deciziei 2005/880/CE de acordare a unei derogări solicitate de Ţările de Jos în conformitate cu Directiva 91/676/CEE a Consiliului privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2010