Rasfoire documente

Regulamentul 96/04-feb-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1982/2004 al Comisiei privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare ale comerţului cu mărfuri între statele membre, în ceea ce priveşte pragul de simplificare, comerţul pe caracteristici de întreprindere, mărfurile şi mişcările specifice şi codurile privind natura tranzacţiei

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2010

Regulamentul 97/04-feb-2010 de înregistrare a unei denumiri în registrul de specialităţi tradiţionale garantate [Pizza Napoletana (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2010

Regulamentul 101/04-feb-2010 de neacordare a restituirii pentru laptele praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2010

Regulamentul 98/04-feb-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2010

Regulamentul 99/04-feb-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2010

Regulamentul 100/04-feb-2010 de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2010

Regulamentul 102/04-feb-2010 de stabilire a coeficientului de atribuire care trebuie aplicat în cazul cererilor de licenţe de import pentru ulei de măsline depuse în perioada cuprinsă între 1 şi 2 februarie 2010 în cadrul contingentului tarifar tunisian şi de suspendare a eliberării licenţelor de import pentru luna februarie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2010

Decizia 2010/58/UE/01-feb-2010 de închidere a conturilor unor agenţii de plăţi din Grecia, Portugalia şi Finlanda privind cheltuielile finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exerciţiul financiar 2007

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2010

Decizia 2010/59/UE/01-feb-2010 de închidere a conturilor unor agenţii de plăţi din Belgia, Germania, Spania, Portugalia şi Slovacia privind cheltuielile finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2010

Decizia 2010/60/UE/02-feb-2010 de închidere a conturilor agenţiei de plăţi din Malta privind cheltuielile din domeniul măsurilor de dezvoltare rurală finanţate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exerciţiul financiar 2007

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2010

Decizia 2010/61/UE/02-feb-2010 de închidere a conturilor unor agenţii de plăţi din Germania şi Portugalia privind cheltuielile finanţate din Fondul european de orientare şi garantare agricolă (FEOGA), secţiunea Garantare, pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2010