Rasfoire documente

Regulamentul 1235/15-dec-2010 privind modificarea, în ceea ce priveşte fărmacovigilenţa medicamentelor de uz uman, a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente şi a Regulamentului (CE) nr. 1394/2007 privind medicamentele pentru terapie avansată

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2010

Regulamentul 1236/15-dec-2010 de stabilire a unui sistem de control şi de asigurare a respectării aplicabil în zona reglementată de Convenţia privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2791/1999 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2010

Directiva 2010/84/UE/15-dec-2010 de modificare, în ceea ce priveşte farmacovigilenţa, a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2010

Regulamentul 1237/15-dec-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte interzicerea respingerii selective şi restricţiile la pescuitul de cambulă şi de calcan în Marea Baltică şi în strâmtorile Belts şi Sound

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2010

Regulamentul 1238/15-dec-2010 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind scutirea de taxe vamale a anumitor ingrediente farmaceutice active purtând o 'denumire comună internaţională'' (DCI) atribuită de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi a anumitor produse utilizate pentru fabricarea de produse farmaceutice finite

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2010