Rasfoire documente

Regulamentul 1259/20-dec-2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorţului şi separării de corp

publicat in Jurnalul Oficial 343L din 2010

Regulamentul 1256/17-dec-2010 de stabilire, pentru 2011, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră

publicat in Jurnalul Oficial 343L din 2010

Informare din 29-dec-2010 cu privire la data intrării în vigoare a Acordului între Uniunea Europeană şi Japonia privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală

publicat in Jurnalul Oficial 343L din 2010

Regulamentul 1257/20-dec-2010 de prelungire a măsurilor derogatorii temporare de la Regulamentul nr. 1 din 15 aprilie 1958 de stabilire a regimului lingvistic al Comunităţii Economice Europene şi de la Regulamentul nr. 1 din 15 aprilie 1958 de stabilire a regimului lingvistic al Comunităţii Europene a Energiei Atomice introduse de Regulamentul (CE) nr. 920/2005

publicat in Jurnalul Oficial 343L din 2010

Regulamentul 1258/20-dec-2010 de stabilire, pentru anul de pescuit 2011, a preţurilor orientative şi a preţurilor de producţie la nivelul Uniunii pentru anumite produse pescăreşti în temeiul Regulamentului (CE) nr. 104/2000

publicat in Jurnalul Oficial 343L din 2010

Regulamentul 1260/22-dec-2010 de publicare, pentru 2011, a nomenclaturii produselor agricole pentru restituirile la export, introdusă de Regulamentul (CEE) nr. 3846/87

publicat in Jurnalul Oficial 343L din 2010

Regulamentul 1261/22-dec-2010 de instituire a unei taxe compensatorii provizorii privind importurile de anumite bare din oţeluri inoxidabile originare din India

publicat in Jurnalul Oficial 343L din 2010

Regulamentul 1262/22-dec-2010 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 462/2010, (UE) nr. 463/2010 şi (UE) nr. 464/2010 în ceea ce priveşte data finală a procedurilor de licitaţie pentru reducerea taxei la importul de porumb în Spania şi în Portugalia şi de sorg în Spania, pentru anul contingentar 2010, precum şi a datei la care expiră regulamentele respective

publicat in Jurnalul Oficial 343L din 2010

Decizia BCE/2010/32/22-dec-2010 de modificare a Deciziei BCE/2009/25 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2010

publicat in Jurnalul Oficial 343L din 2010