Rasfoire documente

Regulamentul 1255/22-dec-2010 de stabilire a normelor de aplicare a contingentelor tarifare de import pentru produsele din categoria 'baby beef' care provin din Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru şi Serbia

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2010

Decizia 2010/807/UE/15-dec-2010 mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea FEG/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznan, Polonia)

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2010

Decizia 2010/803/UE/10-dec-2010 privind stabilirea sediului Agenţiei GNSS European

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2010

Decizia 2010/804/UE /15-dec-2010 privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2010

Decizia 2010/805/UE/15-dec-2010 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea FEG/2010/004 PL/Wielkopolskie Autovehicule, Polonia)

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2010

Decizia 2010/806/UE/15-dec-2010 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiara (cererea EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana - Piatră Naturală, Spania)

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2010

Decizia 2010/808/UE/15-dec-2010 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiara (cererea EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana - Textile, Spania)

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2010

Decizia 2010/809/UE/15-dec-2010 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interniştituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea FEG/2010/014 Si/Mura din Slovenia)

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2010

Decizia 2010/810/UE/15-dec-2010 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea FEG/2010/016 ES/Aragon - Comerţ cu amănuntul, Spania)

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2010

Decizia 2010/811/UE/15-dec-2010 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen din Germania)

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2010

Decizia 2010/812/UE/15-dec-2010 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiara (cererea EGF/2010/023 ES/Lear din Spania)

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2010