Rasfoire documente

Decizia 2010/800/PESC/22-dec-2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene şi de abrogare a Poziţiei comune 2006/795/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 341L din 2010

Regulamentul 1248/21-dec-2010 de deschidere pentru anul 2011 a unor contingente tarifare aplicabile importurilor în Uniunea Europeană de anumite mărfuri originare din Norvegia şi rezultate din prelucrarea produselor agricole prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1216/2009 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 341L din 2010

Regulamentul 1254/22-dec-2010 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 ianuarie 2011

publicat in Jurnalul Oficial 341L din 2010

Regulamentul 1253/22-dec-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

publicat in Jurnalul Oficial 341L din 2010

Regulamentul 1249/22-dec-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 498/2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit

publicat in Jurnalul Oficial 341L din 2010

Regulamentul 1250/22-dec-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 al Consiliului de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acţiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 341L din 2010

Regulamentul 1251/22-dec-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 341L din 2010

Regulamentul 1252/22-dec-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 341L din 2010

Decizia 2010/798/UE/20-dec-2010 de numire a unui membru slovac în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 341L din 2010

Decizia 2010/799/PESC/13-dec-2010 de sprijinire a unui proces de consolidare a încrederii care să ducă la instituirea unei zone fără arme de distrugere în masă şi fără vectorii acestora în Orientul Mijlociu, pentru susţinerea punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Jurnalul Oficial 341L din 2010

Decizia 2010/801/PESC/22-dec-2010 de modificare a Deciziei 2010/656/PESC a Consiliului de reînnoire a măsurilor restrictive impuse împotriva Cote d'Ivoire

publicat in Jurnalul Oficial 341L din 2010

Decizia 2010/802/UE/21-dec-2010 de scutire a anumitor cazuri de nereguli care decurg din operaţiunile cofinaiiţate de fondurile structurale şi de Fondul de coeziune pentru perioada de programare 2000-2006 de la cerinţele speciale de raportare prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1681/94 şi la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/94

publicat in Jurnalul Oficial 341L din 2010