Rasfoire documente

Regulamentul 113/09-feb-2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerţul exterior cu ţările terţe, în ceea ce priveşte schimburile comerciale vizate, definiţia datelor, elaborarea statisticilor de comerţ pe caracteristici de întreprindere şi în funcţie de moneda de facturare, precum şi mărfurile sau mişcările specifice

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Directiva 2010/7/UE/09-feb-2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii fosfurii de magneziu care eliberează fosfină ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Decizia 2010/74/UE/04-feb-2010 de modificare a Deciziei 2005/629/CE de instituire a unui Comitet ştiinţific, tehnic şi economic pentru pescuit

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Regulamentul 114/09-feb-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2229/2004 cu privire la termenul acordat EFSA pentru a emite avizul său referitor la proiectele de rapoarte de reexaminare privind substanţele active pentru care există indicii clare că nu prezintă efecte nocive

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Regulamentul 115/09-feb-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2229/2004 cu privire la termenul acordat EFSA pentru a emite avizul său referitor la proiectele de rapoarte de reexaminare privind substanţele active pentru care există indicii clare că nu prezintă efecte nocive

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Regulamentul 116/09-feb-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte lista cu menţiunile nutriţionale

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Regulamentul 119/09-feb-2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1233/2009 de stabilire a unei măsuri specifice de sprijinire a pieţei în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Directiva 2010/6/UE/09-feb-2010 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte mercurul, gosipolul liber, nitriţii şi Mowrah, Bassia, Madhuca

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Decizia 2010/73/UE/25-ian-2010 de abrogare a Deciziei 2009/472/CE şi privind măsurile necesare în urma procedurii de consultare cu Republica Islamică Mauritania în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-CE

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Decizia 2010/76/UE/09-feb-2010 de acordare a unei perioade de tranziţie pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 762/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind transmiterea de către statele membre a statisticilor în domeniul acvaculturii în ceea ce priveşte Republica Cehă, Germania, Grecia, Austria, Polonia, Portugalia şi Slovenia

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Decizia 2010/75/UE/05-feb-2010 privind o contribuţie financiară din partea Uniunii pentru efectuarea, în statele membre, a unui program coordonat de monitorizare cu privire la prevalenta Listeria monocytogenes în anumite produse alimentare gata pentru consum

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Decizia 2010/77/UE/09-feb-2010 de stabilire a unui nou termen limită pentru depunerea dosarului pentru terbutrin care urmează a fi examinat în cadrul programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Decizia 2010/78/UE/09-feb-2010 de stabilire a unui nou termen limită pentru depunerea dosarului pentru terbutrin care urmează a fi examinat în cadrul programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Regulamentul 117/09-feb-2010 de stabilire a metodelor de analiză şi a altor dispoziţii cu caracter tehnic necesare pentru punerea în aplicare a regimului de export al mărfurilor care nu intră sub incidenţa anexei I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Regulamentul 118/09-feb-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 900/2008 de stabilire a metodelor de analiză şi a altor dispoziţii tehnice necesare pentru punerea în aplicare a regimului de import al anumitor mărfuri rezultate din prelucrarea produselor agricole

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Regulamentul 120/09-feb-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Directiva 2010/8/UE/09-feb-2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii warfarinei sodice ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Directiva 2010/9/UE/09-feb-2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a extinde includerea în anexa I la directivă a substanţei active fosfură de aluminiu care eliberează fosfină la tipul de produse 18 astfel cum este definit în anexa V la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Directiva 2010/10/UE/09-feb-2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii substanţei brodifacum ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Directiva 2010/11/UE/09-feb-2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii warfarinei ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Decizia 2010/79/CE/19-oct-2009 de modificare a Deciziilor 2006/679/CE şi 2006/860/CE privind specificaţiile tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemele sistemului feroviar transeuropean convenţional şi sistemului feroviar transeuropean de mare viteză

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010