Rasfoire documente

Decizia 2010/788/PESC/20-dec-2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo şi de abrogare a Poziţiei comune 2008/369/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2010

Regulamentul 1226/20-dec-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului privind comerţul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura şi alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2010

Decizia 2010/791/UE/20-dec-2010 de stabilire a listei produselor menţionate în anexa XII punctul III.1 al doilea paragraf la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2010

Decizia 2010/792/UE/20-dec-2010 de prelungire a perioadei de tranziţie pentru achiziţionarea de terenuri agricole în Ungaria

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2010

Regulamentul 1225/13-dec-2010 de stabilire, pentru 2011 şi 2012, a posibilităţilor de pescuit pentru navele din UE în ceea ce priveşte stocurile de peşte din anumite specii de adâncime

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2010

Regulamentul 1227/20-dec-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1055/2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului privind criteriile de calitate şi calitatea raportării statisticilor referitoare la balanţa de plăţi

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2010

Regulamentul 1228/15-dec-2010 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2010

Regulamentul 1229/20-dec-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2010

Regulamentul 1230/20-dec-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2010

Decizia 2010/789/UE/17-nov-2010 ajutorul de stat C 1/10 - Belgia privind ajutoarele destinate acoperirii costurilor legate de eliminarea şi distrugerea animalelor moarte din exploataţiile agricole din regiunea valonă

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2010

Decizia 2010/790/UE/15-dec-2010 de ajustare a coeficienţilor corectori aplicabili de la 1 august 2009, 1 septembrie 2009, 1 octombrie 2009, 1 noiembrie 2009, 1 decembrie 2009 şi 1 ianuarie 2010 remuneraţiilor funcţionarilor, agenţilor temporari şi agenţilor contractuali ai Uniunii Europene repartizaţi în ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2010

Decizia 2010/793/UE/20-dec-2010 de modificare a Deciziei 2005/1/CE de autorizare a unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Republica Cehă în ceea ce priveşte prezentarea acestor carcase

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2010

Orientarea BCE/2010/30/13-dec-2010 de modificare a Orientării BCE/2000/7 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (2010/794/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2010

Rectificare din 21-dec-2010 la Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în aplicare şi modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2010

Decizia 2010/787/UE/10-dec-2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2010