Rasfoire documente

Protocol din 29-nov-2010 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Uniunea Comorelor

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2010

Regulamentul 1213/16-dec-2010 de stabilire a normelor comune privind interconectarea registrelor electronice naţionale ale întreprinderilor de transport rutier

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2010

Regulamentul 1215/17-dec-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Montoro-Adamuz (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2010

Decizia 2010/783/UE/29-nov-2010 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Uniunea Comorelor

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2010

Regulamentul 1212/29-nov-2010 privind alocarea posibilităţilor de pescuit în conformitate cu Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Uniunea Comorelor

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2010

Regulamentul 1214/17-dec-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Carota Novella di Ispica (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2010

Regulamentul 1216/17-dec-2010 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Welsh Lamb (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2010

Regulamentul 1217/14-dec-2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene anumitor categorii de acorduri de cercetare şi dezvoltare

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2010

Regulamentul 1218/14-dec-2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene anumitor categorii de acorduri de specializare

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2010

Regulamentul 1219/17-dec-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2010

Regulamentul 1220/17-dec-2010 privind preţurile de vânzare a cerealelor pentru a treia serie de invitaţii separate de participare la licitaţie din cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (UE) nr. 1017/2010

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2010

Regulamentul 1221/17-dec-2010 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii decembrie 2010 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2010

Regulamentul 1222/17-dec-2010 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii decembrie 2010 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor şi al ovalbuminelor

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2010

Regulamentul 1223/17-dec-2010 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii decembrie 2010 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 pentru carnea de pasăre originară din Israel

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2010

Regulamentul 1224/17-dec-2010 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii decembrie 2010 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2010

Decizia 2010/784/PESC/17-dec-2010 privind Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS)

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2010

Decizia 2010/785/UE/17-dec-2010 de recunoaştere, în principiu, a integralităţii dosarului prezentat pentru examinare detaliată în vederea posibilei includeri a substanţei piriofenonă în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2010

Decizia 2010/786/UE/17-dec-2010 de acordare a unor derogări de la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind producerea şi dezvoltarea de statistici în materie de educaţie şi învăţare continuă în ceea ce priveşte Belgia, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franţa, Italia, Ungaria, Malta, Polonia, Portugalia, Finlanda şi Regatul Unit

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2010