Rasfoire documente

Decizia 2010/779/UE/14-dec-2010 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen referitoare la instituirea Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a unor sisteme informatice la scară largă în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2010

Regulamentul 1206/16-dec-2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de vită şi mânzat

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2010

Decizia 2010/780/UE/16-dec-2010 de modificare a Deciziei 2003/322/CE cu privire la unele specii de păsări necrofage din Italia şi Grecia care pot fi hrănite cu anumite produse secundare de origine animală

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2010

Regulamentul 1190/13-dec-2010 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1296/2009 de ajustare, începând cu 1 iulie 2009, a remuneraţiilor şi pensiilor funcţionarilor şi ale celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene, precum şi a coeficienţilor corectori aferenţi

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2010

Regulamentul 1191/16-dec-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1794/2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2010

Regulamentul 1192/16-dec-2010 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Ricotta Romana (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2010

Regulamentul 1193/16-dec-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Maine-Anjou (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2010

Regulamentul 1194/14-dec-2010 de interzicere a pescuitului de câine-de-mare în apele comunitare şi internaţionale din zonele I, V, VI, VII, VIII, XII şi XIV de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2010

Regulamentul 1195/14-dec-2010 de interzicere a pescuitului de cod în apele norvegiene din zonele I şi II de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2010

Regulamentul 1196/14-dec-2010 de interzicere a pescuitului de rechini de adâncime în apele UE şi în apele aflate în afara suveranităţii sau jurisdicţiei unor ţări teiţe din zona X de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2010

Regulamentul 1197/14-dec-2010 de interzicere a pescuitului de cod în apele internaţionale din zonele I şi IIb de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2010

Regulamentul 1198/14-dec-2010 de interzicere a pescuitului de limbă-de-mare comună în zona IIIa, în apele UE din zonele IIIb, IIIc şi IIId de către navele care arborează pavilionul Suediei

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2010

Regulamentul 1199/14-dec-2010 de interzicere a pescuitului de eglefin în apele norvegiene din zonele I şi II de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2010

Regulamentul 1200/14-dec-2010 de interzicere a pescuitului de cod negru în apele norvegiene din zonele I şi II de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2010

Regulamentul 1201/15-dec-2010 de interzicere a pescuitului de rechini de adâncime în apele comunitare şi în apele aflate în afara suveranităţii sau jurisdicţiei unor ţări terfe din zonele V, VI, VII, VIII şi IX de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2010

Regulamentul 1202/15-dec-2010 de interzicere a pescuitului de cod în zonele VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX şi X şi în apele UE din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Ţărilor de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2010

Regulamentul 1203/15-dec-2010 de interzicere a pescuitului de macrou în zonele VIIIc, IX şi X şi în apele UE din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2010

Regulamentul 1204/16-dec-2010 de modificare pentru a 142-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2010

Regulamentul 1205/16-dec-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2010

Regulamentul 1207/16-dec-2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2010

Regulamentul 1208/16-dec-2010 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2010

Regulamentul 1209/16-dec-2010 de stabilire a preţului minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru cea de a douăsprezecea invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (UE) nr. 447/2010

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2010

Decizia 2010/781/UE/16-dec-2010 de modificare a Directivei 92/34/CEE a Consiliului în vederea prelungirii derogării privind condiţiile de import pentru materialul săditor de plante fructifere şi plantele fructifere destinate producţiei de fructe provenind din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2010

Decizia 2010/782/UE/16-dec-2010 de acordare a unei derogări temporare de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului, pentru a ţine seama de situaţia specială din Kenya în ceea ce priveşte fileul de ton

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2010