Rasfoire documente

Decizia 110/2010/01-oct-2010 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010

Decizia 98/2010/01-oct-2010 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010

Decizia 99/2010/01-oct-2010 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010

Decizia 113/2010/01-oct-2010 de modificare a anexei XXII (Dreptul societăţilor comerciale) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010

Decizia 97/2010/01-oct-2010 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010

Decizia 107/2010/01-oct-2010 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010

Regulamentul 1187/13-dec-2010 de încheiere a unei proceduri antidumping privind importurile de glifosat originar din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010

Decizia 108/2010/01-oct-2010 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010

Decizia 112/2010/01-oct-2010 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010

Decizia 100/2010/01-oct-2010 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010

Decizia 101/2010/01-oct-2010 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010

Decizia 102/2010/01-oct-2010 de modificare a anexei X (Servicii audiovizuale) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010

Decizia 103/2010/01-oct-2010 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010

Decizia 104/2010/01-oct-2010 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010

Decizia 105/2010/01-oct-2010 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010

Decizia 106/2010/01-oct-2010 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010

Decizia 111/2010/01-oct-2010 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010

Regulamentul 1185/13-dec-2010 de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de anumite sisteme de electrozi din grafit originare din India în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 597/2009

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010

Regulamentul 1186/13-dec-2010 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite sisteme de electrozi din grafit originare din India în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010

Regulamentul 1188/15-dec-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010

Regulamentul 1189/15-dec-2010 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 decembrie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010

Decizia 159/10/COL/21-apr-2010 privind garanţiile suplimentare pentru Norvegia în ceea ce priveşte rinotraheita infecţioasă bovină

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010

Decizia 160/10/COL/21-apr-2010 privind garanţiile suplimentare pentru Norvegia în ceea ce priveşte boala Aujeszky

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010

Decizia 2010/776/UE/15-dec-2010 de modificare a Deciziei 2004/211/CE în ceea ce priveşte rubricile referitoare la Brazilia, Kuweit şi Siria din lista ţărilor terţe şi a părţilor acestora din care sunt autorizate importuri în Uniunea Europeană de ecvidee vii şi de material seminal, de ovule şi de embrioni din specia ecvină

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010

Decizia 2010/777/UE/15-dec-2010 de modificare a Directivei 2008/90/CE a Consiliului în vederea prelungirii derogării privind condiţiile de import pentru materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe provenind din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010

Decizia 2010/778/UE/15-dec-2010 de modificare a Deciziei 2006/944/CE de stabilire a nivelurilor de emisii respective alocate Comunităţii Europene şi fiecărui stat membru în temeiul Protocolului de la Kyoto, conform Deciziei 2002/358/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010

Decizia 109/2010/01-oct-2010 de modificare a anexei XVIII (Sănătatea şi securitatea la locul de muncă, dreptul muncii şi egalitatea de tratament pentru femei şi bărbaţi) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2010