Rasfoire documente

Regulamentul 1092/24-nov-2010 privind supravegherea macroprudenţială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar şi de înfiinţare a unui Comitet european pentru risc sistemic

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2010

Regulamentul 1093/24-nov-2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2010

Regulamentul 1094/24-nov-2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări şi pensii ocupaţionale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2010

Directiva 2010/78/UE/24-nov-2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE şi 2009/65/CE cu privire la competenţele Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale) şi ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe)

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2010

Regulamentul 1095/24-nov-2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2010

Regulamentul 1096/17-nov-2010 privind acordarea unor competenţe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcţionarea Comitetului european pentru risc sistemic

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2010