Rasfoire documente

Decizia 2010/57/UE/03-feb-2010 de stabilire a unor garanţii sanitare pentru transportul ecvideelor aflate în tranzit pe teritoriile enumerate în anexa I la Directiva 97/78/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2010

Informare din 04-feb-2010 privind data intrării în vigoare a Tratatului OMPI privind drepturile de autor şi a Tratatului OMPI privind interpretările şi execuţiile şi fonogramele

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2010

Regulamentul 94/03-feb-2010 de fixare a unei limite cantitative suplimentare pentru exporturile de zahăr peste cotă pentru anul de comercializare 2009/2010

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2010

Regulamentul 95/03-feb-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2010

Decizia 2010/56/UE/02-feb-2010 de închidere a conturilor unor agenţii de plată din Belgia, Germania, Malta, Portugalia şi România privind cheltuielile finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2010

Rectificare din 04-feb-2010 la Regulamentul (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele în materie de ecoproiectare pentru consumul de energie electrică în modul standby şi oprit al echipamentelor electrice şi electronice de uz casnic şi de birou

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2010