Rasfoire documente

Declaratie din 11-nov-2010 a Uniunii Europene şi a Republicii Libaneze cu ocazia semnării unui acord sub forma unui Protocol între Comunitatea Europeană şi Republica Libaneză de instituire a unui mecanism de soluţionare a litigiilor legate de dispoziţiile privind schimburile comerciale din Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Libaneză, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2010

Protocol din 11-nov-2010 între Comunitatea Europeană şi Republica Libaneză de instituire a unui mecanism de soluţionare a litigiilor legate de dispoziţiile privind schimburile comerciale din Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Libaneză, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2010

Regulamentul 1178/13-dec-2010 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului licenţelor de export în sectorul ouălor

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2010

Regulamentul 1179/10-dec-2010 de interzicere a pescuitului de rechini de adâncime în apele comunitare şi în apele aflate în afara suveranităţii sau jurisdicţiei unor ţări terţe din zonele V, VI, VII, VIII şi IX de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2010

Regulamentul 1180/13-dec-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2010

Decizia 2010/769/UE/13-dec-2010 privind stabilirea criteriilor pentru utilizarea de către navele transportatoare de gaz natural lichefiat a metodelor tehnologice ca alternativă la utilizarea combustibililor marini cu conţinut redus de sulf care respectă cerinţele articolului 4b din Directiva 1999/32/CE a Consiliului privind reducerea conţinutului de sulf din anumiţi combustibili lichizi, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2005/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la conţinutul de sulf al combustibililor marini

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2010

Decizia 2010/770/UE/13-dec-2010 de modificare a Deciziei 2009/980/UE în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a unei menţiuni de sănătate autorizate privind efectul concentratului de tomate solubil în apă asupra agregării plachetare

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2010

Decizia 2010/771/CE/10-nov-2009 privind încheierea unui acord sub forma unui Protocol între Comunitatea Europeană şi Republica Libaneză de instituire a unui mecanism de soluţionare a litigiilor legate de dispoziţiile privind schimburile comerciale din Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Libaneză, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2010

Rectificare din 14-dec-2010 la Directiva 89/686/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentul individual de protecţie

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2010