Rasfoire documente

Directiva 2010/73/UE/24-nov-2010 de modificare a Directivei 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare şi a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2010

Regulamentul 1172/06-dec-2010 de interzicere a pescuitului de cod în zona VIa, în apele UE şi cele internaţionale din zona Vb la est de 12° 00'V de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2010

Regulamentul 1169/10-dec-2010 privind o metodă de siguranţă comună pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele pentru obţinerea autorizaţiei de siguranţă feroviară

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2010

Regulamentul 1170/10-dec-2010 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Pancetta Piacentina (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2010

Regulamentul 1171/10-dec-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Melon de La Mancha (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2010

Regulamentul 1173/06-dec-2010 de interzicere a pescuitului de brosme în apele UE şi internaţionale din zonele V, VI şi VII de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2010

Regulamentul 1174/10-dec-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2010

Regulamentul 1175/10-dec-2010 privind preţurile de vânzare a cerealelor pentru a doua serie de invitaţii separate de participare la licitaţie din cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (UE) nr. 1017/2010

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2010

Regulamentul 1176/10-dec-2010 de stabilire a măsurii în care pot fi acceptate cererile de licenţe de import depuse în noiembrie 2010 pentru anumite produse lactate din cadrul anumitor contingente tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 2535/2001

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2010

Directiva 2010/91/UE/10-dec-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii metosulamului ca substanţă activă şi de modificare a Deciziei 2008/934/CE

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2010

Decizia 2010/765/PESC/02-dec-2010 privind acţiunea UE de combatere a comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor (SALW) pe calea aerului

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2010

Decizia 2010/766/PESC/07-dec-2010 de modificare a Acţiunii comune 2008/851/PESC privind operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2010

Decizia 2010/767/UE/09-dec-2010 de modificare a Deciziei C(2007) 2286 privind adoptarea normelor CEC referitoare la depunerea de propuneri şi la procedurile conexe de evaluare, selecţie şi atribuire aplicabile acţiunilor indirecte care fac parte din programul specific „Idei'' al celui de-al şaptelea program-cadru (2007-2013)

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2010

Decizia 2010/768/CE/26-apr-2006 privind schema de ajutor de stat C 39/03 (ex NN 119/02) pusă în aplicare de Grecia în favoarea transportatorilor aerieni ca urmare a prejudiciilor suferite în perioada 11-14 septembrie 2001

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2010