Rasfoire documente

Regulamentul 1160/09-dec-2010 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2010

Regulamentul 1158/09-dec-2010 privind o metodă de siguranţă comună pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele pentru obţinerea certificatelor de siguranţă feroviară

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2010

Directiva 2010/88/UE/07-dec-2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce priveşte durata obligaţiei de respectare a cotei-standard minime

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2010

Regulamentul 1157/09-dec-2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit şi la condiţiile de viaţă (EU-SILC) în ceea ce priveşte lista 2012 a variabilelor-ţintă secundare referitoare la condiţiile de locuit

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2010

Regulamentul 1159/09-dec-2010 de stabilire a normelor privind gestionarea şi distribuţia de contingente pentru produse textile stabilite pentru anul 2011, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2010

Regulamentul 1161/09-dec-2010 de refuzare a autorizării unei menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2010

Regulamentul 1162/09-dec-2010 de refuzare a autorizării anumitor menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2010

Regulamentul 1163/09-dec-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Agneau du Perigord (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2010

Regulamentul 1164/09-dec-2010 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2010

Regulamentul 1165/09-dec-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Salzwedeler Baumkuchen (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2010

Regulamentul 1166/09-dec-2010 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Agnello di Sardegna (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2010

Regulamentul 1167/09-dec-2010 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Prosciutto di Modena (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2010

Regulamentul 1168/09-dec-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2010