Rasfoire documente

Regulamentul 1151/08-dec-2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor în ceea ce priveşte modalităţile şi structura rapoartelor de calitate precum şi a formatului tehnic pentru transmiterea datelor

publicat in Jurnalul Oficial 324L din 2010

Regulamentul 1155/01-dec-2010 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 324L din 2010

Regulamentul 1156/08-dec-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 324L din 2010

Regulamentul 1152/08-dec-2010 de modificare, în scopul adaptării la progresele tehnice, a Regulamentului (CE) nr. 440/2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH)

publicat in Jurnalul Oficial 324L din 2010

Regulamentul 1153/08-dec-2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 175/2010 în scopul prelungirii perioadei de aplicare a măsurilor pentru controlul creşterii mortalităţii stridiilor de Pacific (Crassostrea gigas)

publicat in Jurnalul Oficial 324L din 2010

Regulamentul 1154/08-dec-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 în ceea ce priveşte nivelurile de declanşare a taxelor suplimentare pentru pere, lămâi, mere şi dovlecei

publicat in Jurnalul Oficial 324L din 2010

Decizia 2010/762/UE/25-feb-2010 de stabilire a sediului Biroului European de Sprijin pentru Azil

publicat in Jurnalul Oficial 324L din 2010

Decizia 2010/763/UE/06-dec-2010 privind încheierea unui Acord de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană şi Insulele Solomon

publicat in Jurnalul Oficial 324L din 2010

Decizia 2010/764/UE/08-dec-2010 privind adoptarea unei decizii de finanţare pentru anul 2010 în domeniul siguranţei alimentelor

publicat in Jurnalul Oficial 324L din 2010

Regulamente interne din 14-iul-2010 VERSIUNEA CODIFICATĂ A REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ AL COMITETULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN

publicat in Jurnalul Oficial 324L din 2010