Rasfoire documente

Decizia 2010/758/UE/02-dec-2010 privind lansarea schimbului automat de date în ceea ce priveşte datele dactiloscopice în Bulgaria

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2010

Regulamentul 1141/07-dec-2010 de stabilire a procedurii de reînnoire a includerii unui al doilea grup de substanţe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului şi de stabilire a listei substanţelor în cauză

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2010

Regulamentul 1148/03-dec-2010 de interzicere a pescuitului de cod în zona NAFO 3M de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2010

Decizia 2010/759/UE/02-dec-2010 privind supunerea 4-metilmetcatinonei (mefedronă) unor măsuri de control

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2010

Regulamentul 1147/03-dec-2010 de interzicere a pescuitului de cod în zona NAFO 3M de către navele care arborează pavilionul Estoniei

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2010

Regulamentul 1137/07-dec-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 147/2003 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Somalia

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2010

Regulamentul 1138/07-dec-2010 de modificare pentru a 140-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2010

Regulamentul 1139/07-dec-2010 de modificare pentru a 141-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2010

Regulamentul 1140/07-dec-2010 de repartizare, pentru anul de comercializare 2010/2011, a 5 000 de tone de fibre de in scurte şi fibre de cânepă cu titlu de cantităţi naţionale garantate între Danemarca, Grecia, Irlanda, Italia şi Luxemburg

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2010

Regulamentul 1142/07-dec-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1266/2007 în ceea ce priveşte perioada de aplicare a măsurilor tranzitorii privind condiţiile de derogare pentru anumite animale de la interdicţia de ieşire prevăzută de Directiva 2000/75/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2010

Regulamentul 1143/07-dec-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1251/2008 în ceea ce priveşte perioada de aplicare a dispoziţiilor tranzitorii pentru anumite animale acvatice ornamentale destinate instalaţiilor ornamentale închise

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2010

Regulamentul 1144/03-dec-2010 de interzicere a pescuitului de brosme în apele UE şi internaţionale din zonele V, VI şi VII de către navele care arborează pavilionul Regatului Unit

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2010

Regulamentul 1145/03-dec-2010 de interzicere a pescuitului de brosme în apele UE şi internaţionale din zonele V, VI şi VII de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2010

Regulamentul 1146/03-dec-2010 de interzicere a pescuitului de cambulă de Baltica în zonele VIII, IX şi X şi în şi în apele UE din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2010

Regulamentul 1149/03-dec-2010 de interzicere a pescuitului de sabie neagră în apele comunitare şi apele aflate în afara suveranităţii sau jurisdicţiei unor ţări terţe din zonele V, VI, VII şi XII de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2010

Directiva 2010/90/UE/07-dec-2010 modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii iridabenului ca substanţă activă şi de modificare a Deciziei 2008/934/CE

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2010

Decizia 2010/757/UE/18-nov-2010 de desemnare a Capitalei europene a culturii pentru anul 2015 în Belgia

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2010

Decizia 2010/760/UE/06-dec-2010 privind importul în regim de scutire de taxe vamale al mărfurilor care urmează a fi distribuite sau puse gratuit la dispoziţia victimelor inundaţiilor care au avut loc în primăvara anului 2010 în Ungaria

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2010

Decizia 2010/761/UE/07-dec-2010 de modificare a anexelor I şi II la Decizia 2010/22 1/UE în ceea ce priveşte măsurile naţionale aprobate de Ungaria şi Regatul Unit pentru viremia de primăvară a crapului

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2010

Rectificare din 08-dec-2010 la Directiva 2010/89/UE a Comisiei din 6 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanţei chinmerac ca substanţă activă şi de modificare a Deciziei 2008/934/CE

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2010

Rectificare din 08-dec-2010 la Regulamentul (CE) nr. 213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte procedurile de achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea CPV

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2010

Aviz din 08-dec-2010 privind aplicarea, cu titlu provizoriu, a Acordului dintre Uniunea Europeană i Confederaţia Elveţiană privind stabilirea clauzelor şi condiţiilor de participare a Confederaiei Elveiene la programul „Tineretul în acţiune' şi la programul de acţiune în domeniul învăţării de-a lungul vieţii (2007-2013)

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2010

Regulamentul 1150/07-dec-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2010