Rasfoire documente

Regulamentul 1136/06-dec-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2010

Directiva 2010/89/UE/06-dec-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanţei chinmerac ca substanţă activă şi de modificare a Deciziei 2008/934/CE

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2010

Decizia 2010/752/UE/02-dec-2010 de numire a unui membru olandez în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2010

Decizia ATALANTA/5/2010/26-nov-2010 privind numirea unui comandant al forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2010

Decizia MPUE/1/2010/30-nov-2010 privind prelungirea mandatului şefului Misiunii de Poliţie a Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2010

Decizia 2010/755/PESC/06-dec-2010 de modificare a Deciziei 2009/906/PESC privind Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene (MPUE) în Bosnia şi Herţegovina (BiH)

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2010

Decizia 2010/756/UE/07-oct-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Colegiului European de Poliţie aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2010

Rezolutie din 07-oct-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Colegiului European de Poliţie aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2010