Rasfoire documente

Regulamentul 1125/03-dec-2010 de stabilire a centrelor de intervenţie pentru cereale şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1173/2009

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Rectificare din 04-dec-2010 la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale şi alimentare de origine neanimală şi de modificare a Deciziei 2006/504/CE

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Regulamentul 1124/29-nov-2010 de stabilire, pentru 2011, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice şi grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Baltică

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Regulamentul 1126/03-dec-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1547/2007 în ceea ce priveşte prelungirea perioadei de tranziţie pentru excluderea Republicii Capului Verde de pe lista ţărilor beneficiare ale regimului special în favoarea ţărilor cel mai puţin dezvoltate

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Regulamentul 1127/03-dec-2010 de stabilire a unei perioade de tranziţie pentru excluderea Republicii Maldivelor de pe lista ţărilor beneficiare ale regimului special în favoarea ţărilor cel mai puţin dezvoltate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului de aplicare a unui sistem de preferinţe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 şi 31 decembrie 2011

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Regulamentul 1128/30-nov-2010 de interzicere a pescuitului de merluciu în zonele VI şi VII, în apele UE şi internaţionale din zona Vb şi în apele internaţionale din zonele XII şi XIV de către navele care arborează pavilionul Ţărilor de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Regulamentul 1129/30-nov-2010 de interzicere a pescuitului de merluciu alb în apele comunitare şi în apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicţia unor ţări terţe, din zonele VIII şi IX, de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Regulamentul 1130/30-nov-2010 de interzicere a pescuitului de halibut negru în apele UE din zonele IIa şi IV şi în apele UE şi internaţionale din zonele Vb şi VI de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Regulamentul 1131/30-nov-2010 de interzicere a pescuitului de cod în apele UE din zonele IIa şi IV şi din acea parte a zonei IIIa care nu este inclusă în Skagerrak şi Kattegat de către navele care arborează pavilionul Suediei

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Regulamentul 1132/30-nov-2010 de interzicere a pescuitului de câine-de-mare în apele UE din zonele IIa şi IV de către navele care arborează pavilionul Danemarcei

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Regulamentul 1133/30-nov-2010 de interzicere a pescuitului de cod în apele comunitare din subdiviziunile 22-24 de către navele de pescuit care arborează pavilionul Finlandei

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Regulamentul 1134/30-nov-2010 de interzicere a pescuitului de merluciu alb în apele comunitare şi în apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicţia unor ţări terţe, din zonele VIII şi IX, de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Regulamentul 1135/03-dec-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Directiva 2010/87/UE/03-dec-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii fenbuconazolului ca substanţă activă şi de modificare a Deciziei 2008/934/CE

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Decizia 2010/739/UE/24-nov-2010 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 al Acordului interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea FEG/2009/021 IE/SR Technics, introdusă de Irlanda)

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Decizia 2010/740/UE/24-nov-2010 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea FEG/2009/024 NL/Noord Holland şi Zuid Holland diviziunea 58 din Ţările de Jos)

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Decizia 2010/741/UE/24-nov-2010 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea FEG/2009/027 NL/Noord Brabant şi Zuid Holland diviziunea 18 din Ţările de Jos)

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Decizia 2010/742/UE/24-nov-2010 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea FEG/2009/028 NL/Limburg diviziunea 18 din Ţările de Jos)

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Decizia 2010/743/UE/24-nov-2010 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea FEG/2009/029 NL/Gelderland şi Overijssel diviziunea 18 din Ţările de Jos)

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Decizia 2010/744/UE/24-nov-2010 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea FEG/2009/026 NL/Noord Holland şi Utrecht diviziunea 18 din Ţările de Jos)

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Decizia 2010/745/UE/24-nov-2010 privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Decizia 2010/746/UE/24-nov-2010 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea FEG/2009/030 NL/Drenthe diviziunea 18 din Ţările de Jos)

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Decizia 2010/747/PESC/02-dec-2010 de modificare a Acţiunii comune 2005/797/PESC şi a Deciziei 2009/955/PESC a Consiliului privind Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Decizia 2010/748/UE/29-nov-2010 de modificare a Deciziei 2007/441/CE de autorizare a Republicii Italiene de a aplica măsuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) şi de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Decizia 2010/749/UE/02-dec-2010 de modificare a Deciziei 2007/453/CE în ceea ce priveşte statutul privind ESB al Indiei, Peru, Panama şi Coreei de Sud

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Decizia 2010/750/UE/03-dec-2010 de stabilire, pentru Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Malta, Polonia şi Slovacia, a soldului final care trebuie plătit sau recuperat la încheierea programului în cazul programelor tranzitorii de dezvoltare rurală finanţate de Fondul european de orientare şi garantare agricolă (FEOGA)

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Decizia BCE/2010/25/29-nov-2010 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2011

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010