Rasfoire documente

Regulamentul 1119/02-dec-2010 privind autorizarea Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 ca aditiv furajer pentru vacile de lapte şi pentru cai şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1520/2007 (titularul autorizaţiei Prosol SpA)

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2010

Regulamentul 1118/02-dec-2010 privind autorizarea diclazurilului ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrăşat (titularul autorizaţiei: Janssen Pharmaceutica N.V.) şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2430/1999

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2010

Regulamentul 1120/02-dec-2010 privind autorizarea Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M ca aditiv furajer pentru purceii înţărcaţi (titularul autorizaţiei Danstar Ferment AG)

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2010

Decizia 2010/737/UE/02-dec-2010 de stabilire a claselor de performanţă privind comportarea la foc pentru anumite produse de construcţii în ceea ce priveşte tablele de oţel acoperite cu poliester şi cu plastisol

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2010

Regulamentul 1122/02-dec-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Gouda Holland (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2010

Decizia 2010/738/UE/02-dec-2010 de stabilire a claselor de performanţă privind comportarea la foc pentru anumite produse de construcţii în ceea ce priveşte mulajele din mortar cu ghips fibros

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2010

Rectificare din 03-dec-2010 la Acordul între Uniunea Europeană şi Muntenegru privind procedurile de securitate pentru schimbul şi protecţia informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2010

Regulamentul 1116/02-dec-2010 de stabilire a coeficienţilor aplicabili cerealelor exportate sub formă de Irish whiskey pentru perioada 2010/2011

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2010

Regulamentul 1117/02-dec-2010 privind autorizarea unui preparat din acid citric, acid sorbic, timol şi vanilină ca aditiv pentru hrana purceilor înţărcaţi (titularul autorizaţiei: Vetagro SpA)

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2010

Regulamentul 1121/02-dec-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Edam Holland (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2010

Regulamentul 1123/02-dec-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2010

Directiva 2010/85/UE/02-dec-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii fosfurii de zinc ca substanţă activă şi de modificare a Deciziei 2008/941/CE

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2010

Directiva 2010/86/UE/02-dec-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii haloxifop-P ca substanţă activă

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2010