Rasfoire documente

Regulamentul 1114/01-dec-2010 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind standardele minime de calitate ale sistemului de ponderi IAPC şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2454/97 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2010

Decizia 2010/734/UE/30-nov-2010 de modificare a Deciziilor 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2006/415/CE, 2007/25/CE şi 2009/494/CE în ceea ce priveşte gripa aviară

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2010

Decizia 2010/733/UE/29-nov-2010 de numire a unui supleant finlandez în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2010

Regulamentul 1113/01-dec-2010 de stabilire a coeficienţilor aplicabili cerealelor exportate sub formă de Scotch whisky pentru perioada 2010/2011

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2010

Regulamentul 1112/01-dec-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 793/2006 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2010

Regulamentul 1115/01-dec-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2010

Decizia 2010/735/UE/01-dec-2010 privind ajutorul financiar din partea Uniunii pentru anul 2011 pentru anumite laboratoare de referinţă ale Uniunii Europene din sectorul sănătăţii animale şi al animalelor vii

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2010

Decizia 2010/736/UE/01-dec-2010 cu privire la contribuţia financiară a Uniunii pentru anul 2011 acordată anumitor laboratoare de referinţă în materie de control al hranei pentru animale şi al produselor alimentare din Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2010

Rectificare din 02-dec-2010 la Decizia 2010/432/UE a Comisiei din 28 iulie 2010 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic 1507x59122 (DAS01507-1xDAS-59122-7), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2010

Rectificare din 02-dec-2010 la Decizia 2010/428/UE a Comisiei din 28 iulie 2010 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-0-00603-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2010

Rectificare din 02-dec-2010 la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2010