Rasfoire documente

Regulamentul 1105/29-nov-2010 de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere cu titlu definitiv a taxei provizorii instituite asupra importurilor de fire de mare rezistenţă din poliester originare din Republica Populară Chineză şi de încheiere a procedurii antidumping privind importurile de fire de mare rezistenţă din poliester originare din Republica Coreea şi din Taiwan

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2010

Directiva 2010/83/UE/30-nov-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii napropamidului ca substanţă activă

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2010

Regulamentul 1106/30-nov-2010 de stabilire a listei de măsuri care trebuie excluse de la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului privind controalele efectuate de către statele membre cu privire la operaţiunile care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul european de garantare agricolă

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2010

Regulamentul 1107/30-nov-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Pimiento de Gernika sau Gernikako Piperra (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2010

Regulamentul 1108/30-nov-2010 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înscrise în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Castagna del Monte Amiata (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2010

Regulamentul 1109/30-nov-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2010

Regulamentul 1110/30-nov-2010 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 decembrie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2010

Regulamentul 1111/30-nov-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2010

Decizia 2010/729/UE/30-nov-2010 privind închiderea conturilor agenţiei de plăţi din Estonia în ceea ce priveşte cheltuielile din domeniul măsurilor de dezvoltare rurală finanţate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exerciţiul financiar 2009

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2010

Decizia 2010/730/UE/30-nov-2010 privind închiderea conturilor anumitor agenţii de plăţi din Germania referitor la cheltuielile finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exerciţiul financiar 2009

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2010

Decizia 2010/731/UE/30-nov-2010 de stabilire a chestionarului care trebuie utilizat pentru rapoartele cu privire la aplicarea Directivei 2000/76/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind incinerarea deşeurilor

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2010

Decizia 2010/732/UE/30-nov-2010 de aprobare a anumitor programe modificate de eradicare şi de monitorizare a bolilor animalelor şi a zoonozelor pentru anul 2010 şi de modificare a Deciziei 2009/883/CE cu privire la contribuţia financiară a Uniunii pentru programe aprobate prin decizia menţionată anterior

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2010

Rectificare din 01-dec-2010 la Regulamentul (UE) nr. 212/2010 al Comisiei din 12 martie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale şi alimentare de origine neanimală

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2010