Rasfoire documente

Decizia 2010/727/UE/22-nov-2010 de numire a unui membru spaniol în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2010

Decizia 2010/726/UE/22-nov-2010 privind încheierea unui al doilea Protocol adiţional la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2010

Regulamentul 1103/29-nov-2010 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a normelor de etichetare privind capacitatea pentru bateriile şi acumulatorii portabili secundari (reîncărcabili) şi auto

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2010

Regulamentul 1104/29-nov-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2010

Directiva 2010/82/UE/29-nov-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte extinderea utilizării substanţei active tetraconazol

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2010

Decizia 2010/728/UE/29-nov-2010 de stabilire a chestionarului care trebuie utilizat pentru raportarea cu privire la aplicarea Directivei 2008/1/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC)

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2010