Rasfoire documente

Regulamentul 1085/25-nov-2010 privind deschiderea şi modul de gestionare a anumitor contingente tarifare anuale pentru importul de cartofi dulci, de manioc, de feculă de manioc şi de alte produse care intră sub incidenţa codurilor NC 0714 90 11 şi NC 0714 90 19 şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1000/2010

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2010

Regulamentul 64/26-nov-2010 Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte echipamentele acestora care pot include: un pneu/o roată de rezervă pentru uz temporar, anvelope şi/sau un sistem cu posibilitate de rulare pe jantă (''run-flat'') şi/sau un sistem de monitorizare a presiunii în pneuri

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2010

Decizia 2010/715/UE/25-nov-2010 de autorizare a introducerii pe piaţă a fosfatului feros de amoniu ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2010

Regulamentul 1084/25-nov-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 612/2009 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole, în ceea ce priveşte echivalenţa în cadrul regimului de perfecţionare activă

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2010

Regulamentul 1086/25-nov-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2010

Regulamentul 1087/25-nov-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2010

Directiva 2010/81/UE/25-nov-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte extinderea utilizării substanţei active 2-fenil-fenol

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2010

Decizia 2010/714/UE/25-nov-2010 de modificare a Deciziei 2004/4/CE de autorizare a statelor membre în vederea adoptării provizorii de măsuri urgente de protecţie împotriva răspândirii Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith provenind din Egipt

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2010