Rasfoire documente

Decizia 2010/712/UE/23-nov-2010 de aprobare a programelor anuale şi multianuale şi a contribuţiilor financiare din partea Uniunii pentru eradicarea, combaterea şi monitorizarea anumitor boli ale animalelor şi a anumitor zoonoze, prezentate de statele membre pentru 2011 şi anii următori

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2010

Decizia 2010/711/UE/23-nov-2010 privind contribuţia financiară suplimentară a Uniunii pentru anul 2010 la cheltuielile efectuate de statele membre pentru anumite proiecte în domeniul controlului, inspecţiei şi supravegherii pescuitului [notificată cu numărul C(2010) 7996]

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2010

Regulamentul 1082/24-nov-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2010

Regulamentul 1083/24-nov-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2010

Decizia 2010/710/UE/22-nov-2010 de autorizare a Germaniei, Italiei şi Austriei de a introduce o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE şi de modificare a Deciziei 2007/250/CE în vederea extinderii perioadei de validitate a autorizaţiei acordate Regatului Unit

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2010