Rasfoire documente

Decizia 2010/708/UE/22-nov-2010 de numire a unui membru austriac şi a doi supleanţi austrieci în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2010

Regulamentul 1076/22-nov-2010 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2010

Decizia 2010/706/UE/03-iun-2010 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană şi Georgia privind facilitarea eliberării vizelor

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2010

Regulamentul 1077/23-nov-2010 de interzicere a pescuitului de cambulă de Baltica în Skagerrak de către navele care arborează pavilionul Ţărilor de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2010

Regulamentul 1078/23-nov-2010 de interzicere a pescuitului de vulpi şi pisici-de-mare în apele UE din zonele IIa şi IV de către navele care arborează pavilionul Germaniei

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2010

Regulamentul 1079/23-nov-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2010

Directiva 2010/80/UE/22-nov-2010 de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte lista produselor din domeniul apărării

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2010

Decizia 2010/709/UE/22-nov-2010 de instituire a Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2010

Decizia 2010/707/UE/21-oct-2010 privind orientările pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2010