Rasfoire documente

Acord-Cadru din 20-oct-2010 privind relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisia Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2010

Regulamentul 29/20-nov-2010 dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte protecţia pasagerilor aflaţi în cabina unui vehicul comercial

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2010

Informare din 20-nov-2010 privind intrarea în vigoare a Acordului de reînnoire a Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunitatea Europeană şi Guvernul Republicii India

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2010

Regulamentul 1064/17-nov-2010 de încheiere a reexaminării intermediare parţiale a măsurilor antidumping şi compensatorii aplicabile importurilor de folii din polietilen tereftalat (PET) originare din India

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2010

Regulamentul 1065/19-nov-2010 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2010

Regulamentul 1066/19-nov-2010 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2010

Regulamentul 1067/19-nov-2010 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2010

Regulamentul 1068/19-nov-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2010

Regulamentul 1069/19-nov-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2010

Directiva 2010/79/UE/19-nov-2010 privind adaptarea la progresul tehnic a anexei III la Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2010

Decizia 2010/696/UE/17-nov-2010 de numire a unui membru în cadrul Curţii de Conturi

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2010

Rectificare din 20-nov-2010 la Acordul de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2010