Rasfoire documente

Regulamentul 1055/18-nov-2010 de interzicere a pescuitului de peşte pescar în zonele VIIIc, IX şi X şi în apele UE ale CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 303L din 2010

Regulamentul 1053/18-nov-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 494/98 în ceea ce priveşte sancţiunile administrative aplicate în cazul incapacităţii de a dovedi identificarea unui animal

publicat in Jurnalul Oficial 303L din 2010

Regulamentul 1054/18-nov-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2007 de stabilire a unor reguli detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte cheltuielile suportate de statele membre în punerea în aplicare a sistemelor de monitorizare şi control privind politica comună în domeniul pescuitului

publicat in Jurnalul Oficial 303L din 2010

Regulamentul 1056/18-nov-2010 de interzicere a pescuitului de câine-de-mare în apele comunitare din zona IIa şi IV de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 303L din 2010

Regulamentul 1057/18-nov-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 303L din 2010

Regulamentul 1058/18-nov-2010 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 303L din 2010

Decizia 2010/694/PESC/17-nov-2010 privind primirea temporară a anumitor palestinieni de către state membre ale Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 303L din 2010

Decizia 2010/695/UE/17-nov-2010 de modificare a anexelor la Decizia 93/52/CEE în ceea ce priveşte recunoaşterea Estoniei, Letoniei şi a Comunităţii Autonome a Insulelor Baleare din Spania ca oficial indemne de bruceloză (B. melitensis) şi de modificare a anexelor I şi II la Decizia 2003/467/CE în ceea ce priveşte declararea Estoniei ca oficial indemnă de tuberculoză şi oficial indemnă de bruceloză în ceea ce priveşte efectivele de bovine

publicat in Jurnalul Oficial 303L din 2010