Rasfoire documente

Decizia 2010/692/UE/15-nov-2010 de recunoaştere a caracterului deplin operaţional al bazei de date letone pentru bovine

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2010

Regulamentul 1040/16-nov-2010 de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1342/2007 al Consiliului privind limitele cantitative pentru anumite produse din oţel din Federaţia Rusă

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2010

Regulamentul 1041/16-nov-2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 479/2010 de stabilire a normelor de implementare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte notificările statelor membre către Comisie în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2010

Regulamentul 1042/16-nov-2010 de instituire a unei taxe antidumping provizorii asupra importurilor de hârtie cretată de calitate superioară originară din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2010

Regulamentul 1043/15-nov-2010 de interzicere a pescuitului de merlucius alb în apele comunitare şi în apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicţia unor ţări teiţe din zonele VIII şi IX de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2010

Regulamentul 1044/15-nov-2010 de interzicere a pescuitului de specii de beryx în apele comunitare şi în ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicţia unor ţări terţe din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII şi XIV de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2010

Regulamentul 1045/15-nov-2010 de interzicere a pescuitului de hering în apele comunitare şi internaţionale din zonele Vb, VIb şi VIaN de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2010

Regulamentul 1046/15-nov-2010 de interzicere a pescuitului de peşte pescar în zonele VIIIc, IX şi X şi în apele Uniunii Europene din zonele CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2010

Regulamentul 1047/15-nov-2010 de interzicere a pescuitului de mihalţ-de-mare albastru în apele comunitare şi în apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicţia unor ţări teiţe din zonele II, IV şi V de către navele care arborează pavilionul Ţărilor de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2010

Regulamentul 1048/15-nov-2010 de interzicere a pescuitului de mihalţ-de-mare în zona IIIa, precum şi în apele UE din zonele IIIb, IIIc şi IIId de către navele care arborează pavilionul

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2010

Regulamentul 1049/16-nov-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2010

Regulamentul 1050/16-nov-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2010

Rectificare din 17-nov-2010 la Decizia 2010/648/UE a Consiliului din 14 mai 2010 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2010