Rasfoire documente

Regulamentul 1034/15-nov-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2003 în ceea ce priveşte controalele referitoare la cerinţele de identificare şi de înregistrare a bovinelor

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2010

Regulamentul 1032/15-nov-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 174/2005 de impunere a anumitor restricţii privind acordarea asistenţei pentru activităţi cu caracter militar în Coasta de Fildeş

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2010

Regulamentul 1033/15-nov-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1505/2006 în ceea ce priveşte rapoartele anuale ale statelor membre referitoare la rezultatele controalelor efectuate în legătură cu identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovină şi caprină

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2010

Regulamentul 1035/15-nov-2010 de instituire a unei taxe antidumping provizorii asupra importurilor de melamină originară din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2010

Regulamentul 1036/15-nov-2010 de instituire a unei taxe antidumping provizorii privind importurile de pudră de zeolit A originară din Bosnia şi Herţegovina

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2010

Regulamentul 1037/15-nov-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2010

Regulamentul 1038/15-nov-2010 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 noiembrie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2010

Regulamentul 1039/15-nov-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2010

Decizia 2010/690/UE/04-aug-2010 privind ajutorul de stat C 40/08 (ex N 163/08) pus în aplicare de Polonia în favoarea PZL Hydral S.A.

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2010

Decizia 2010/691/UE/15-nov-2010 de acordare în beneficiul Republicii Cehe a unei derogări de la aplicarea Deciziei 2006/679/CE privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul control-comandă şi semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convenţional în ceea ce priveşte linia Strančice-Ceské Budějovice

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2010

Rectificare din 16-nov-2010 la Regulamentul (UE) nr. 1015/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile maşinilor de spălat rufe de uz casnic

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2010