Rasfoire documente

Decizia 2010/682/UE/08-nov-2010 privind lansarea schimbului automat de date în ceea ce priveşte datele dactiloscopice în Slovacia

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2010

Regulamentul 1014/10-nov-2010 privind monitorizarea şi raportarea datelor referitoare la înmatricularea autoturismelor noi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2010

Regulamentul 1013/10-nov-2010 de stabilire a normelor de punere în aplicare a politicii Uniunii în domeniul flotei definite la capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2010

Regulamentul 1016/10-nov-2010 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile maşinilor de spălat vase de uz casnic

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2010

Regulamentul 1015/10-nov-2010 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile maşinilor de spălat rufe de uz casnic

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2010

Decizia 2010/684/UE/10-nov-2010 de modificare a anexei E partea 1 la Directiva 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte modelul de certificat de sănătate pentru animalele care provin din exploataţii

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2010

Regulamentul 1017/10-nov-2010 de deschidere a vânzării pe piaţa internă a cerealelor păstrate de agenţiile de intervenţie din statele membre

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2010

Regulamentul 1018/10-nov-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2010

Regulamentul 1019/10-nov-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2010

Directiva 2010/77/UE/10-nov-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privinţa datelor de expirare pentru includerea în anexa I a anumitor substanţe active

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2010

Decizia 2010/683/UE/09-nov-2010 de modificare a Deciziei 97/555/CE privind procedura de atestare a conformităţii produselor pentru construcţii în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte tipuri de ciment, var de construcţie şi alţi lianţi hidraulici

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2010

Decizia 2010/685/UE/10-nov-2010 de modificare a secţiunii 3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2010

Rectificare din 11-nov-2010 la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanţele active din punct de vedere farmacologic şi clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2010