Rasfoire documente

Decizia 2010/680/UE/09-nov-2010 de exonerare a Bulgariei, Republicii Cehe, Danemarcei, Germaniei, Estoniei, Irlandei, Spaniei, Franţei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Maltei, Ţărilor de Jos, Poloniei, Sloveniei, Slovaciei, Finlandei, Suediei şi Regatului Unit de obligaţia de a aplica prevederile Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE şi 2002/57/CE pentru comercializarea seminţelor de plante furajere, a seminţelor de cereale, a materialului pentru înmulţirea vegetativă a viţei de vie, a materialului forestier de reproducere, precum şi a seminţelor de sfeclă, legume şi, respectiv, a seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre

publicat in Jurnalul Oficial 292L din 2010

Regulamentul 1008/09-nov-2010 privind cerinţele pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte dispozitivele de ştergere şi de spălare a parbrizului a şi de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele de omologare de tip pentru siguranţa generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate care le sunt destinate

publicat in Jurnalul Oficial 292L din 2010

Regulamentul 1009/09-nov-2010 privind cerinţele pentru omologarea de tip a apărătorilor de roţi pentru anumite autovehicule şi de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele de omologare de tip pentru siguranţa generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate care le sunt destinate

publicat in Jurnalul Oficial 292L din 2010

Decizia 2010/677/PESC/08-nov-2010 de abrogare a Poziţiei comune 98/409/PESC referitoare la Sierra Leone

publicat in Jurnalul Oficial 292L din 2010

Decizia 2010/676/UE/08-nov-2010 privind semnarea, în numele Uniunii, a unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind acordarea de preferinţe comerciale suplimentare pentru produsele agricole, în temeiul articolului 19 din Acordul privind Spaţiul Economic European

publicat in Jurnalul Oficial 292L din 2010

Regulamentul 1010/08-nov-2010 de interzicere a pescuitului de sebastă în zona NAFO 3M de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 292L din 2010

Regulamentul 1011/09-nov-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 292L din 2010

Regulamentul 1012/09-nov-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

publicat in Jurnalul Oficial 292L din 2010

Directiva 2010/74/UE/09-nov-2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a extinde includerea în anexa I la directivă a substanţei active dioxid de carbon la tipul de produs 18

publicat in Jurnalul Oficial 292L din 2010

Decizia 2010/678/UE/05-nov-2010 privind o contribuţie financiară din partea Uniunii pentru efectuarea, în statele membre, a unui program coordonat de monitorizare cu privire la prevalenta Listeria monocytogenes în anumite produse alimentare gata pentru consum

publicat in Jurnalul Oficial 292L din 2010

Decizia 2010/679/UE/08-nov-2010 de modificare a Deciziei 95/467/CE de punere în aplicare a articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului privind produsele pentru construcţii

publicat in Jurnalul Oficial 292L din 2010

Decizia 2010/681/UE/09-nov-2010 privind chestionarul utilizat de statele membre în rapoartele de implementare a Directivei 1999/13/CE a Consiliului privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii în perioada 2011-2013

publicat in Jurnalul Oficial 292L din 2010