Rasfoire documente

Regulamentul 1003/08-nov-2010 privind cerinţele de omologare de tip pentru spaţiul destinat amplasării şi montării plăcilor de înmatriculare spate la autovehicule şi remorcile acestora şi de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele de omologare de tip pentru siguranţa generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate care le sunt destinate

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2010

Regulamentul 1005/08-nov-2010 privind cerinţele pentru omologarea de tip a dispozitivelor de remorcare a autovehiculelor şi de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele de omologare de tip pentru siguranţa generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate care le sunt destinate

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2010

Acord din 19-aug-2010 între Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism financiar SEE 2009-2014

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2010

Acord din 28-iul-2010 între Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2010

Regulamentul 1004/08-nov-2010 privind operarea de deduceri din anumite cote de pescuit pentru 2010 din cauza depăşirii cotelor de pescuit în anul precedent

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2010

Protocol Aditional din 28-iul-2010 la Acordul între Comunitatea Economică Europeană şi Republica Islanda

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2010

Protocol Aditional din 28-iul-2010 la Acordul între Comunitatea Economică Europeană şi Regatul Norvegiei

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2010

Decizia 2010/674/UE/26-iul-2010 privind semnarea şi aplicarea provizorie a unui acord între Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia cu privire la un mecanism financiar SEE 2009-2014, a unui acord între Uniunea Europeană şi Norvegia privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014, a unui protocol adiţional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană şi Islanda privind dispoziţiile speciale aplicabile importurilor în Uniunea Europeană de anumite specii de peşti şi produse pescăreşti în perioada 2009-2014, precum şi a unui protocol adiţional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană şi Norvegia privind dispoziţiile speciale aplicabile importurilor în Uniunea Europeană de anumite specii de peşti şi produse pescăreşti în perioada 2009-2014

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2010

Regulamentul 1006/08-nov-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2010

Regulamentul 1007/08-nov-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2010

Decizia 2010/675/UE/08-nov-2010 privind neincluderea anumitor substanţe în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind comercializarea produselor biocide

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2010