Rasfoire documente

Regulamentul 1001/05-nov-2010 de modificare pentru a 138-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2010

Decizia 2010/670/UE/03-nov-2010 de stabilire a criteriilor şi măsurilor pentru finanţarea proiectelor demonstrative comerciale care vizează captarea şi stocarea geologică a CO2 în condiţii de siguranţă din punct de vedere al mediului, precum şi a proiectelor demonstrative de tehnologii inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile, în cadrul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în Comunitate, stabilit prin Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului [notificată cu numărul C(2010) 7499]

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2010

Decizia BCE/2010/19/02-nov-2010 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii şi condiţiile TARGET2-BCE (BCE/2010/19)

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2010

Regulamentul 997/05-nov-2010 de suspendare a introducerii în Uniune a exemplarelor din anumite specii ale faunei şi florei sălbatice

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2010

Regulamentul 998/05-nov-2010 privind autorizarea Enterococcus faecium DSM 7134 ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrăşare (titularul autorizaţiei Lactosan GmbH & Co KG)

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2010

Regulamentul 999/05-nov-2010 privind autorizarea preparatului 6-fitază (EC 3.1.3.26) produsă de Aspergillus oryzae (DSM 17594) ca aditiv pentru hrana scroafelor (titularul autorizaţiei: DSM Nutritional Products Ltd)

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2010

Regulamentul 1000/03-nov-2010 de derogare de la Regulamentele (CE) nr. 2402/96, (CE) nr. 2058/96, (CE) nr. 2305/2003, (CE) nr. 969/2006, (CE) nr. 1918/2006, (CE) nr. 1964/2006, (CE) nr. 27/2008, (CE) nr. 1067/2008 şi (CE) nr. 828/2009 în ceea ce priveşte datele de depunere a cererilor şi de eliberare a licenţelor de import în 2011 în cadrul contingentelor tarifare pentru cartofi dulci, feculă de manioc, manioc, cereale, orez, zahăr şi ulei de măsline şi de derogare de la Regulamentele (CE) nr. 382/2008, (CE) nr. 1518/2003, (CE) nr. 596/2004, (CE) nr. 633/2004 şi (CE) nr. 951/2006 în ceea ce priveşte datele de eliberare a licenţelor de export în 2011 în sectoarele cărnii de vită şi mânzat, cărnii de porc, ouălor şi cărnii de pasăre şi pentru zahăr şi izoglucoză peste cotă

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2010

Regulamentul 1002/05-nov-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2010

Decizia 2010/671/UE/05-nov-2010 de autorizare a statelor membre privind prelungirea autorizaţiilor provizorii acordate pentru noua substanţă activă spirotetramat [notificată cu numărul C(2010) 7437]

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2010

Decizia 2010/672/UE/05-nov-2010 privind recunoaşterea, în principiu, a integralităţii dosarelor prezentate pentru examinare detaliată în vederea posibilei includeri a penflufenului şi fluxapiroxadului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2010) 7439]

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2010