Rasfoire documente

Decizia 2010/36/CE/29-apr-2008 privind semnarea şi încheierea Acordului interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţ între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2010

Acord din 29-apr-2008 INTERIMAR privind comerţul şi aspectele legate de comerţ între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2010

Protocolul 1/29-apr-2008 privind comerţul între Comunitate şi Serbia cu produse agricole transformate

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2010

Protocolul 3/29-apr-2008 privind definirea noţiunii de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2010

Protocolul 4/29-apr-2008 privind ajutorul de stat acordat industriei siderurgice

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2010

Protocolul 5/29-apr-2008 privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2010

Protocolul 6/29-apr-2008 PROTOCOLUL NR. 6 din 29 aprilie 2008 - Soluţionarea litigiilor

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2010

Act Final din 29-apr-2008 la ACORDUL INTERIMAR privind comerţul şi aspectele legate de comerţ între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2010

Protocolul 2/29-apr-2008 privind concesiile preferenţiale reciproce pentru anumite vinuri, recunoaşterea, protecţia şi controlul reciproce ale denumirilor vinurilor,băuturilor spirtoase şi vinurilor aromatizate

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2010