Rasfoire documente

Regulamentul 991/04-nov-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Olive de Nimes (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2010

Acord din 04-oct-2010 între Uniunea Europeană şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2010

Regulamentul 993/04-nov-2010 de neacordare a restituirii pentru laptele praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2010

Decizia 2010/666/UE/03-iun-2010 privind semnarea şi aplicarea provizorie a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2010

Regulamentul 990/04-nov-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Jablka lackie (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2010

Regulamentul 992/04-nov-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2010

Directiva 2010/71/UE/04-nov-2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii metoflutrinului ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2010

Directiva 2010/72/UE/04-nov-2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii spinosadului ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2010

Decizia 2010/667/UE/04-nov-2010 de modificare a Deciziei 2007/66/CE privind organizarea unui experiment temporar referitor la creşterea greutăţii maxime a loturilor de seminţe de anumite plante furajere în conformitate cu Directiva 66/401/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2010

Decizia 2010/668/UE/04-nov-2010 de excludere de la finanţarea din fondurile Uniunii Europene a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul secţiunii Garantare a Fondului european de orientare şi garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) şi în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2010