Rasfoire documente

Acord din 22-iun-2010 de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2010

Decizia 2010/648/UE/14-iun-2010 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2010

Act Final din 22-iun-2010 la acordul de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2010

Decizia 2010/649/UE/07-oct-2010 privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană şi Republica Islamică Pakistan privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2010

Acord din 26-oct-2009 între Comunitatea Europeană şi Republica Islamică Pakistan privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2010

Decizia 2/21-iun-2010 privind măsurile tranzitorii aplicabile de la data semnării până la data intrării în vigoare a Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibilor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2010

Rectificare din 04-nov-2010 la Regulamentul (UE) nr. 219/2010 al Consiliului din 15 martie 2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 53/2010 în ceea ce priveşte posibilităţile de pescuit pentru anumite resurse halieutice şi ca urmare a încheierii acordurilor bilaterale de pescuit cu Norvegia şi Insulele Feroe pentru 2010

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2010