Rasfoire documente

Regulamentul 988/03-nov-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2010

Regulamentul 983/03-nov-2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2010

Regulamentul 984/03-nov-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul de specialităţi tradiţionale garantate [Ovči hrudkový syr - salasnicky (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2010

Regulamentul 985/03-nov-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Bruna bönor fran Öland (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2010

Regulamentul 986/03-nov-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2010

Regulamentul 987/03-nov-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Marrone della Valle di Susa (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2010

Regulamentul 989/03-nov-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2010

Decizia 2010/659/UE/20-oct-2010 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea FEG/2009/015 DK/Danfoss Group din Danemarca)

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2010

Decizia 2010/660/UE/20-oct-2010 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea FEG/2009/023 PT/Qimonda introdusă de Portugalia)

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2010

Decizia 2010/661/UE/20-oct-2010 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2009/031 DK/Linak din Danemarca)

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2010

Decizia 2010/662/UE/20-oct-2010 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea FEG/2010/001 DK/Nordjylland introdusă de Danemarca)

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2010

Decizia 2010/663/UE/20-oct-2010 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea FEG/2010/002 ES/Cataluna automocion)

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2010

Decizia 2010/664/UE/20-oct-2010 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea FEG/2010/003 ES/Galicia Textiles, Spania)

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2010

Decizia 2010/665/UE/20-oct-2010 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea FEG/2010/011 NL/NXP Semiconductors introdusă de Ţările de Jos)

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2010

Rectificare din 04-nov-2010 la Regulamentul (UE) nr. 36/2010 al Comisiei din 3 decembrie 2009 privind modelele comunitare de permise de mecanici de locomotivă, certificate complementare, copii certificate ale certificatelor complementare şi formulare pentru cererile de permise de mecanici de locomotivă, în temeiul Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2010