Rasfoire documente

Acord din 29-oct-2010 de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre şi Regatul Norvegiei

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2010

Directiva 2010/65/UE/20-oct-2010 privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile statelor membre şi de abrogare a Directivei 2002/6/CE

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2010

Regulamentul 972/28-oct-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2010

Decizia 2010/652/UE/11-mar-2010 privind semnarea şi aplicarea provizorie a Acordului de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre şi Regatul Norvegiei

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2010

Regulamentul 970/28-oct-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Lapin Poron kuivaliha (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2010

Regulamentul 971/28-oct-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Vastedda della valle del Belice (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2010

Directiva 2010/70/UE/28-oct-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privinţa datei de expirare pentru înscrierea în anexa I a substanţei active carbendazim

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2010

Decizia 2010/653/UE/21-oct-2010 de modificare a anexei II la Decizia 2009/861/CE privind măsuri tranzitorii în temeiul Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte prelucrarea laptelui crud care nu respectă cerinţele în anumite unităţi de prelucrare a laptelui din Bulgaria [notificată cu numărul C(2010) 7153]

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2010

Decizia 2010/654/UE/27-oct-2010 de modificare a Deciziei 2009/852/CE în ceea ce priveşte lista anumitor unităţi de prelucrare a laptelui din România care fac obiectul anumitor măsuri tranzitorii [notificată cu numărul C(2010) 7258]

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2010

Rectificare din 29-oct-2010 Rectificare la Decizia 2010/651/UE a Comisiei din 26 octombrie 2010 de modificare a Deciziei 2010/89/UE privind măsurile tranzitorii în legătură cu aplicarea anumitor cerinţe structurale la anumite unităţi de prelucrare a cărnii, de produse pescăreşti şi de produse din ouă şi la anumite depozite frigorifice din România

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2010