Rasfoire documente

Regulamentul 964/25-oct-2010 de punere în aplicare - de impunere a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii impuse la importurile de anumite roţi din aluminiu originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2010

Regulamentul 965/25-oct-2010 de punere în aplicare - de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de colectare definitivă a taxei provizorii impuse asupra importurilor de gluconat de sodiu originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2010

Regulamentul 966/27-oct-2010 de deschidere a unei anchete privind eventuala eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul (CE) nr. 91/2009 al Consiliului la importurile de anumite elemente de fixare din fier sau oţel originare din Republica Populară Chineză prin importuri de anumite elemente de fixare din fier sau oţel expediate din Malaysia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din această ţară, şi de supunere a acestor importuri la înregistrare

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2010

Regulamentul 967/27-oct-2010 de închidere a vânzărilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 446/2010 de deschidere a vânzărilor de unt prin procedură de licitaţie

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2010

Regulamentul 968/27-oct-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2010

Regulamentul 969/27-oct-2010 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada octombrie 2010 prin Regulamentul (CE) nr. 327/98

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2010

Decizia 2010/651/UE/26-oct-2010 de modificare a Deciziei 2010/89/UE privind măsurile tranzitorii în legătură cu aplicarea anumitor cerinţe structurale la anumite unităţi de prelucrare a cărnii, de produse pescăreşti şi de produse din ouă şi la anumite depozite frigorifice din România [notificată cu numărul C(2010) 7269] (Text cu relevanţă pentru SEE)

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2010