Rasfoire documente

Regulamentul 961/25-oct-2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2010

Regulamentul 962/26-oct-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003 privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2010

Regulamentul 963/26-oct-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2010

Decizia 2010/644/PESC/25-oct-2010 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Poziţiei comune 2007/140/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2010

Decizia 2010/645/UE/26-oct-2010 de prelungire a perioadei de valabilitate a Deciziei 2002/887/CE în ceea ce priveşte plantele de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. şi Pinus L. a căror creştere este inhibată natural sau artificial, originare din Japonia [notificată cu numărul C(2010) 7249]

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2010

Decizia 2010/646/UE/26-oct-2010 de prelungire a perioadei de valabilitate a Deciziei 2002/499/CE pentru plantele de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. şi Pinus L. originare din Republica Coreea şi a căror creştere este inhibată natural sau artificial [notificată cu numărul C(2010) 7281]

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2010